POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - CYBERIA

Go to content

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GDPR
CYBERIA S.R.L.
CUI - RO11988604; R.C. - J16/502/1999  
Head office / Promotionals / Copy Shop / Stationery / Workshop / Showroom
Str. Mihai Viteazul, nr. 5, bl. 7-14, parter, cod 200418, Tel./Fax: 0251-414.118
          Director - 0744.535.080, 0723.211.020
www.cyberia.ro, www.cyberia.bizoo.ro, e-mail: office@cyberia.ro
______________________________________________________________________
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CYBERIA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
CYBERIA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopuri bine determinate:
- derularea și executarea contractului încheiat intre CYBERIA S.R.L. și client/ partener.
- solicitarea primită de către CYBERIA S.R.L. cu privire la informații pe care trebuie să le ofere (de exemplu, de la autoritățile publice).
- marketing, prin trimiterea de oferte personalizate în conformitate cu nevoile clienților CYBERIA S.R.L.
- evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, evidențierea și punerea la dispoziția clienților a altor produse și servicii pe care aceștia le-au solicitat.
-  gestionarea baza de clienți CYBERIA S.R.L. (comportament și istoric de cumpărare) pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;
- conformarea cu normele, reglemantările legale în vigoare, precum și codurile de conduită și ghidurile legislative în vederea aplicării legii și a cooperării cu autoritațile competente.
În cadrul CYBERIA S.R.L., orice prelucrare de date cu caracter personal este legală, dar și echitabilă. Datele cu caracter personal sunt prelucrate și in vederea satisfacerii unor interese legitime, precum: prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor; cooperarea cu autoritățile publice. Prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată la scopul procesării. Activitățile de prelucrare a datelor corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale în procesul de prestări servicii, fiind explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior în alte scopuri incompatibile.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu date personale minime. CYBERIA S.R.L. colectează și prelucrează doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop sau cerere primită de la dvs. folosind date adecvate, relevante și limitate scopului.
CYBERIA S.R.L. utilizează cookie-uri și/ sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, pentru a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor și pentru a colecta informații despre utilizatori, în scopul direct al personalizării și îmbunătățirii experienței cu CYBERIA S.R.L.
Cookie-urile pot fi accesate decât de către CYBERIA S.R.L. și stochează informațiile care sunt utilizate pentru a ajuta site-ul să funcționeze. Clienții/ utilizatorii CYBERIA S.R.L. pot controla modulele cookie la nivel de browser, însă alegerea dezactivării acestora poate împiedica utilizarea anumitor funcții.
           Datele prelucrate de către CYBERIA S.R.L. sunt divulgate altor terțe părți, în vederea facilitării derulării activităților în legătură directă cu scopurile prelucrării detaliate anterior. Aceste terțe părți includ partenerii CYBERIA S.R.L., printre care:
-          Alte părți contractante și băncile acestora, în cazul oricăror tip de transfer de fonduri;
-          Furnizori de servicii operaționale, printre care se pot număra servicii de curierat, servicii ale Poștei Române, telecomunicații, IT, etc.;
-          Autorități de reglementare în domeniu, organe profesionale, autorități publice, la cererea expresă a acestora, pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracțiunilor; autorități în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.
Clienții CYBERIA S.R.L. beneficiază de următoarele drepturi, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege:
-  dreptul de acces la datele personale prelucrate de către CYBERIA S.R.L., precum și informații despre modalitate de prelucrare și stocare a acestora.
-  dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal care nu sunt exacte, precum și la completarea datelor incomplete.
-    dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare și nu mai justifică scopurile pentru care au fost colectate inițial.
-    dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care:
ü Clientul contestă exactitatea datelor.
ü Prelucrarea se dovedește a fi ilegală, iar clientul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora.
-     dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către CYBERIA S.R.L.
-     dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul clientului CYBERIA S.R.L. de a primit datele cu caracter personal într-un format structural, utilizat în mod curent și care poate fi citit în mod automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator.
- dreptul de a depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
- dreptul de retragere a consimțământului acordat societatii CYBERIA S.R.L. de prelucrare a datelor cu caracter personal. Retragerea ulterioară a consimțământului nu afecteaza legalitatea folosirii datelor cu caracter personal efectuate în baza contractului încheiat cu CYBERIA S.R.L. înainte de retragerea acestuia.
CYBERIA S.R.L. își rezervă dreptul de a pune la dispoziția autorităților competente, la solicitarea acestora, datele cu caracter personal ce reies dintr-un contract.
Managementul de la cel mai înalt nivel isi menține angajamentul permanent pentru îmbunatățirea continuă a măsurilor de securitate în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea creșterii performanței în ceea ce privește confidențialitatea, disponibilitatea, precum și integritatea datelor cu caracter personal.
CYBERIA S.R.L. garanteaza securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin propriul sistem informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de către CYBERIA S.R.L. pentru a trimite utilizatorului/ clientului confirmarea comenzilor, facturile întocmite în vederea prestării serviciului, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al acestuia. Furnizarea datelor personale către CYBERIA S.R.L. nu implică în mod automat obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.
Informațiile privind datele cardului bancar, în caz de plată efectuată prin card (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverul CYBERIA.
CYBERIA S.R.L. nu poate fi considerată răspunzătoare în vreun fel de pierderea sau de copierea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează de la clienții săi de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea clienților sau prin auto-sesizare, CYBERIA S.R.L. va lua toate măsurile necesare și va pune la dispoziție toate instrumentele necesare organelor competente pentru rezolvarea acestui tip de infracțiune.
Clienții CYBERIA S.R.L. își pot exercita drepturile menționate în prezenta politică prin simpla trimitere a unei solicitări la office@cyberia.ro sau prin depunerea acesteia în format fizic la adresa: Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 5, bl. 7-14, jud. Dolj. Cererile, precum și eventualele reclamații vor fi tratate în timp util de către responsabilul pentru protecția datelor (DPO), numit în conformitate cu procedurile interne CYBERIA S.R.L. și Regulamentul (UE) 2016/679.
DIRECTOR,
CRISTIAN CRĂCIUN
                    www.cyberiashop.com
                                                  office@cyberia.ro                           comenzi@cyberia.ro
                                           
Back to content